PARTNERKAPCSOLATOK

 

Az iskola stratégiája, fejlesztése, sikeres pályázatai szükségessé és elengedhetetlenné tették a partnerkapcsolatok kiépítését, ápolását és fejlesztését.

 

Helyi partnerkapcsolatokat tartunk fenn:

ØA sepsiszentgyörgyi önkormányzattal: Az iskola stratégiájának a helyi, gazdasági fejlesztési stratégiához való igazítása céljából elsődleges a folyamatos, kitűnő partnerkapcsolat a helyi önkormányzattal. Ezen partnerkapcsolat révén válik lehetővé: a költségvetés, a személyzeti és szerkezeti jóváhagyás, a beruházási fejlesztések, az önkormányzati pályázatok jóváhagyása a kulturális- és sportrendezvények támogatására, közös EU-pályázati infrastruktúrafejlesztés a modern, megújuló energia eszközbeszerzésre, önkormányzati pályázat révén a sportpályák felújítása és újak létrehozása

ØA Megyei Munkaügyi Hivatallal: munkaerő-piaci ajánlatok végzőseinknek, nyílt napok szervezése, munkaerő-börze, felnőttképzési együttműködés

ØA helyi rendőrséggel:tanulóink védelmére, törvénysértések és közlekedési balesetek megelőzése céljából

ØA Megyei Munkafelügyelőséggel: a törvénykezések betartása céljából, alkalmazottaink védelmére, a munkabalesetek megelőzésére

ØA tűzoltósággal:a törvénykezések betartásának, a tűzvédelmi előírások ismertetésének, megelőzési eljárások betartásának és ezek szimulálásának céljából, katasztrófa helyzetek kezelésére, melyek megvalósítása érdekében nyílt napokat is szervezünk

ØAz Egészségügyi Felügyelőséggel:a törvénykezések betartásának céljából, tanulóink és alkalmazottaink egészségvédelmére, járványos betegségek megelőzésére, az intézmény biztonságos működésének céljából

ØA Megyei Könyvtárral:tanulóink bekapcsolása a kultúra körforgásába, a megyei könyvtár irodalmi és szakkönyvtárának igénybevétele, illetve a könyvtár rendezvényein való részvétel

ØA Székely Nemzeti Múzeummal:tanulóink ismereteinek fejlesztésére a múzeum kiállításainak látogatása révén

ØA Tamási Áron Színházzal: tanulóink kultúra iránti szeretetének fejlesztésére, színházi előadások, rendezvények és bérletes előadások látogatása révén

ØA Fogolyán Kristóf Megyei Kórházzal:az egészségügyi technikum hallgatóinak gyakorlati oktatása céljából

ØHelyi és megyei érdekeltségű kereskedelmi társaságokkal: a tanulóink gyakorlati oktatásának biztosítása és a szakképzésnek a munkaerőpiac elvárásaihoz való igazításának céljából

ØHelyi és megyei oktatási intézményekkel: közös sport, kulturális és szakmai rendezvények szervezésével, a tanulók személyiségének, képességeinek fejlesztése céljából

 

Országos szintű partnerkapcsolatokat tartunk fenn:

ØEgyetemekkel és főiskolákkal: a tanulók továbbtanulási esélyeiről és lehetőségeiről való tájékoztatás céljából, közös projektek megvalósítása tudományos céllal, illetve az oktatók továbbképzésének céljából

 

Nemzetközi partnerkapcsolatokat tartunk fenn:

Iskolánk és Alapítványunk stratégiája és pályázatai lehetővé tették iskolakapcsolatok létesítését Európa számos országának iskoláival (Magyarország, Szlovákia, Ausztria, Németország, Lengyelország, Litvánia, Belgium, Franciaország, Spanyolország, Portugália), ahol tanulóink és pedagógusaink különböző kulturális, sport és szakrendezvényeken, továbbképzéseken vesznek részt.

 

ØA budapesti Puskás Tivadar Technikummal: közös szakmai és sportrendezvényeket szervezünk

ØA szegedi Gábor Dénes Szakközépiskolával: közös sportrendezvényeket, szabadidős programokat szervezünk egymás megismerése céljából

ØA székesfehérvári Regionális Felnőttképzési Központtal: a szakoktatók továbbképzésének céljából közös projekteket valósítunk meg a felnőttképzésben modern technológia alkalmazásával a tanulók pályaorientációs segítésének céljából

ØA pécsi Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola: szakmai rendezvényeket, versenyeket szervezün (Személyes kapcsolat: Látschám József).